Rot Stella Maris

 

Geschiedenis Rot Stella Maris

WAT GESCHIEDENIS OVER HET ROT VAN DE WINDMOLENSTRAAT EN DE STADSOMVAART.

Van 1682 tot 1894 bleven het tracÚ van de ommegang en de versieringen beperkt tot de straten binnen de kleine ring.  Vermits de Windmolenstraat en de Stadsomvaart worden afgebeeld op de in het midden van de 18e eeuw aangelegde Ferrariskaarten, mogen we dus aannemen dat beide straten in bedoelde periode wel bestonden maar dat er haast geen mensen woonden.

In 1894 trekt de ommegang voor de eerste maal buiten het centrum.  De ommegang trok toen door de Bampslaan, toen Statiestraat geheten.  In 1905 komt de ommegang voor het eerst in de Windmolenstraat vermoedelijk omdat er inmiddels wel mensen woonden.

In zijn boek “Virga Jesse de schat van de Hasselaar” vermeldt Gerard Verbeeck niet dat er in 1905 een versiering zou zijn opgebouwd in de Windmolenstraat.  Wel stelt hij dat er in 1912 en 1919 in de Windmolenstraat het mirakelverhaal van de dolende man werd uitgebeeld.  Pas vanaf het jaar 1933 werd er uitgepakt met de versiering “Onze Lieve Vrouw Ster der Zee of Stella Maris”.  Voorheen kwam die versiering voor in de Schorsmarkt (1912) en in de Dokter Willemsstraat (1926).

Er kan niet onmiddellijk een verklaring ervoor worden gevonden waarom men in Hasselt bij gelegenheid van de zevenjarige feesten een verhaal moest worden uitgebeeld van in een storm verzeilde zeevissers in een  zinkend vissersbootje.  Wat er ook van zij is de versiering “Stella Maris” een van de meest tot de verbeelding sprekende versieringen die vooral bij kleine kinderen veel indruk maakt.

 

WEETJES OVER DE STADSOMVAART EN DE WINDMOLENSTRAAT

za 27/3: de werkzaamheden zijn gestart. Het werkatelier werd opgebouwd op de kleine parking in de Stadsomvaart.

za 3/4: het atelier werd verder afgewerkt en kreeg een kleurtje. De versieringen werden uit hun opslagplaats gehaald en overgebracht naar het atelier.

za 10/4: er werd begonnen met de bouw van vuurtorens (8) en met de electriciteitsvoorziening.

IEDEREEN IS WELKOM OM TE HELPEN. Kom op zaterdag maar even kijken in het atelier.

20/4: In samenwerking met de stedelijke kunstacademie worden 160 gipsen Mariabeeldjes gemaakt voor de versiering van de Kunstlaan. Een prototype is te bekijken is ons atelier.